Categories
Uncategorized

15-07-2022 [otrzymanie pozwolenia na budowę]

Otrzymanie pozwolenia na budowę zabudowy wielorodzinnej to skomplikowany proces wymagający dobrego przygotowania, zebrania odpowiednich materiałów czy planów zabudowy.  W pierwszej kolejności musieliśmy dokonać adaptacji projektu, która składała się z:

  • Części opisowej
  • Części architektonicznej
  • Części konstrukcyjnej
  • Części instalacyjnej
  • Charakterystyki energetycznej

Kolejnym etapem było podłączenie mediów. Na tym etapie architekt adaptujący przygotował dokumentacje do Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dotyczącą dostawy gazu, wody i prądu, a także odbioru ścieków i odpadów stałych. Gdy powyższe rzeczy zostały przygotowane złożyliśmy wniosek do starostwa powiatowego w Kędzierzynie-kozlu. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji na pozwolenie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Astrów mogliśmy zacząć budowę. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.